• מסע ה70

    מסע דרומי – כל המסלולים

ניתן לפנות בשאלות ובירורים למרכז מידע בטלפון 1800215216 במידה ואין מענה של איש הקשר

4

שבוע

25מרץ2018
גוף מוביל: מכינת יונתן
26מרץ2018
גוף מוביל: מכינת יונתן
27מרץ2018
גוף מוביל: מכינת מיתרים לכיש – אליאב
28מרץ2018
גוף מוביל: מכינת מיתרים לכיש – נחל עוז
29מרץ2018
גוף מוביל: מכינת מיתרים לכיש – נחל עוז
6

שבוע

08אפריל2018
גוף מוביל: מכינת עין פרת שלוחת כפר אדומים
09אפריל2018
גוף מוביל: מכינת עין פרת שלוחת נופי פרת
10אפריל2018
גוף מוביל: מכינת 'מיתרים-לכיש' בית גוברין